Kannanotto 12/20

Suomen Medisiinariliitto ottaa kantaa lääketieteen opiskelijoiden COVID-19 -rokotteen saantiin varhaisessa vaiheessa muun terveydenhuoltohenkilöstön kanssa. Kliinisessä vaiheessa olevat opiskelijat ovat tiedekunnasta riippuen 3.-6.vuosikursseilla. Näiden opiskelijoiden määrä on noin 150 henkilöä/vuosikurssi ja potilaskohtaamisia on päivittäin. Tästä johtuen rokottaminen olisi perusteltua, koska se takaisi potilaiden turvallisuuden sekä turvaisi potilasopetuksen jatkumisen keskeytyksettä. Suositamme myös vahvaa yhteistyötä paikallisesti niin tiedekuntien, sairaanhoitopiirien sekä tarvittaessa YTHS:n välillä sujuvan rokottamisen varmistamiseksi.