Kesä 2020

****PROJEKTI ON PÄÄTTYNYT VUODELTA 2020********

Koronatilanteesta johtuen Medisiinariliitto on päättänyt järjestää nelosen ja vitosen kandeille ylimääräistä tukea kesäksi 2020. Projekti on kaksiosainen ja alla on esitelty sekä kesäkuussa alkava vertaismentorointi että loppukeväälle ja kesälle ajoittuvat etäseminaarit.

Tämä sivu käsittelee kesän 2020 mentorointia ja seminaarikokonaisuutta. Työelämään liittyvissä kysymyksissä kannattaa tarkistaa sivut ”Työelämä” ja ”Kandin työopas”.

Mitä on tiedossa?

Toukokuun aikana on tarkoitus järjestää kaikille kandeille avoimia etäseminaareja ja kesällä polkaista vertaismentorointi käyntiin. Seminaareissa tullaan sekä antamaan konkreettisia vinkkejä osastolääkärin, tk-lääkärin ja päivystävän lääkärin työhön että puhumaan yleisemmällä tasolla työssäjaksamisesta ja oman hyvinvoinnin tärkeydestä.

”Minulla voisi olla paljonkin annettavaa ensimmäistä kesää varten. Toki myös itsenäni jännittää vastaanottotyö, joten olen molemmissa rooleissa mukana.” – 5. kandi Tampereelta

Mentorointi

Hankkeen tavoitteena on tarjota 4. ja 5. vuoden kandeille ylimääräistä tukea tulevan kesän ajan. Mentoreiksi haetaan niin 5. vuoden kandeja kuin (mieleltään) nuoria lääkäreitäkin. 5. vuoden kandit voivat toimia 4. vuoden kandien mentoreina.

Hankkeesta on vastuussa Suomen Medisiinariliiton hallitus, jonka avuksi on ilmoittautunut mentoroinnin guruksikin tituleerattu iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri, lääkärikouluttaja ja työnohjaaja Outi Kortekangas-Savolainen. Yhteistyötä tehdään lisäksi Nuorten Lääkärien Yhdistyksen, Lääkäriliiton ja Lääkäriseura Duodecim kanssa.

Mentorointi toteutetaan ryhmissä, joissa on sekä useampia mentoreita että mentoroitavia. Ryhmänmuodostus toteutetaan ilmoittautumislomakkeisiin (ks. alempana) perustuen kesäkuun alkuun mennessä, mutta ryhmäkokoonpanoihin on mahdollista tehdä muutoksia pitkin kesää uusien mentorien ja mentoroitavien ilmoittautuessa mukaan projektiin. Tavoitteena on, että ryhmämentorointi päästään käynnistämään kesäkuussa ja mentorointiryhmä pitää kesän ajan säännöllisesti yhteyttä etäyhteyksin.

Mentoreiden ohjauksesta vastaa Outi Kortekangas-Savolainen. Toukokuussa järjestetään kaikille mukaan ilmoittautuneille mentoreille etäkoulutus, jossa Outi antaa eväitä onnistuneeseen mentorointiin. Koulutuksessa verestetään muistoja ensimmäisistä kandikesistä nyt työnsä aloittavien kandien kysymysten ja pohdintojen kautta. Lääkärimentoroinnista on valmistumassa opas, jota projektin mentorit pääsevät koekäyttämään. Outi on lisäksi kesän ajan mukana tarjoamassa mentoreille tukeaan mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Kuka voi lähteä mukaan?

Mentorointi on kohdennettu 4. ja 5. vuoden kandeille. Mentoriksi voi ilmoittautua 5. vuoden kandit ja kaikki virkaiältään sitä vanhemmat lääkärit. Näin voimme tarjota omiin kokemuksiin pohjautuvaa vertaistukea töiden aloittamisesta ja siihen liittyvistä vaikeuksista. 5. vuoden kandit voivat toimia siten sekä mentoreina että mentoroitavina.

Mitä mentorointi on parhaimmillaan?

  • Kiinteä osa lääkäriksi kasvamista
  • Vertaistukea työssä jaksamisen edistämiseksi
  • Yksi väylä purkaa tuntoja
  • Uusia kollegakunnan sisäisiä tuttavuuksia
  • Ihan mitä ryhmä itse keksii!

Mitä mentorointiprojekti ei ole?

  • Medisiinisten kysymysten ratkomista (tämä tapahtuu työpaikoilla!)
  • Mielenterveyden sairaanhoitoa (tällaista tukea tarjoavia tahoja ovat mm. YTHS, työterveydenhuolto ja Lääkäriliiton luottamuslääkärit)
  • Mentorin ei tarvitse olla ohjaamisen ammattilainen!

Mukaan mentorointiin!

Projekti on päättynyt vuodelta 2020. Tiedotamme lisää, kun vuoden 2021 tilanne selviää!

Weeminaareja töiden tueksi

Ennen varsinaisen mentoroinnin alkua Medisiinariliitto yhteistyössä Nuorten Lääkärien Yhdistyksen ja Duodecimin kanssa järjestää etäseminaareja. Juuri ennen kesätöiden alkua käsitellään työssä jaksamista.

Ensimmäinen starttiseminaari 4. vuoden kandeille järjestetään 11.5. klo 18.00. Vastaavanlainen starttiseminaari järjestetään myös 5. vuoden kandeille. Linkit alempana

Erillistä ilmoittautumista Medisiinariliiton tilaisuuksiin ei vaadita. Mukaan pääsee alla olevista linkeistä. Kaikki seminaarit tallennetaan ja jaetaan.

Seminaariaikataulu:
Muistilista kesää varten Lääkäriliitto
Lääkäriliiton materiaali kesätöihin meneville kandeille
Lääkäriliiton jäsenille ilmainen mindfulnes-kurssi
Kesälääkärin kertauskurssien luennot Duodecimin sivuilla. Tästä linkistä ilmoittaudut tapahtumaan ja saat salasanan sivustolle.

– 11.5. klo 18: ”4. kandina kohti kesää – Katariina Kökkö, Silja Luotonen, Kristiina Karikko” DIAT

– 12.5. klo 18: ”5. kandina kohti vastaanottoja – Sara Kaartinen ja Joel Telkkä” DIAT

– 13.5. klo 18: ”Tehot irti tietojärjestelmistä – Riku Metsälä, asiantuntijat” DIAT

– 18.5. klo 18: ”Kuulovammaisen asikkaan kohtaaminen – Kuuloliitto”
HOX Linkistä erillinen ilmoittauminen tähän tilaisuuteen 17.5. mennessä.

– 25.5. klo 18: ”Jännittää työt ja oma jaksaminen – Outi Kortekangas-Savolainen, 4. ja 5. kandeja” DIAT

– 27.5. klo 18: ”Lääketieteellinen päätöksenteko päivystyksessä– Iivo Hetemäki” DIAT

– 28.5. klo 18: ”Lääkärin työn arki ja uljuus filosofian silmin – Esa Saarinen” Lääkäriliiton webinaari, vaatii Fimnet kirjautumisen

– 16.6. klo 18: ”Miten tukea hyvinvointia ja yhteistyötä poikkeusoloissa? – Katri Saarikivi” Lääkäriliiton webinaari, vaatii Fimnet kirjautumisen

– 24.8. klo 18: ”Miten tulkita palkkakuittia oikein – Sonja Aukee, NLY”
DIAT

MENTOREILLE:
– 19.5. klo 18: ”Näin onnistun mentoroinnissa – Outi Kortekangas-Savolainen” DIAT

Taloudellinen tuki

Projekti on tuotettu Medisiinariliiton vapaaehtoisten voimin.
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim maksaa luentopalkkioita omien tilaisuuksiensa osalta tavalliseen tapaan luennoitsijoille. Nämä tilaisuudet ovat erillisiä, mutta olemme saaneet mahdollisuuden julkaista luentokokonaisuudet kaikille kandeille.
Kaupallista yhteistyötä ei projektissa ole. Yhteistyön tekeminen on mahdollista, jos se mahdollistaa selkeää lisähyötyä kokonaisuudelle. Mahdollinen taloudellinen tuki tullaan käyttämään täysimääräisenä projektin kehittämiseksi eikä sitä käytetä Medisiinariliiton muihin kuluihin.

Yhteistyötaho, haluatko mukaan? Ota yhteyttä puheenjohtaja@suomenmedisiinariliitto.fi!