Kannanotto 09/2020

Suomen Medisiinariliitto on laatinut linjapaperinsa tavoitteiden mukaisesti kannanoton lääketieteen opetuksen kehittämisestä kohti yhdenvertaisempaa, oikeudenmukaisempaa ja syrjimätöntä tulevaisuutta. Medisiinariliiton tavoitteiden mukaisesti kannanotolla pyritään vaikuttamaan tiedekuntien järjestämään perusopetukseen. Haluamme huolehtia siitä, että tulevaisuuden lääkäri osaa kohdata potilaansa entistä inhimillisemmin.

Kannanoton virallinen jakelu on lääketieteelliset tiedekunnat. Kannanotto on lähetetty sähköisesti 11.9.2020 klo 8. Lisäksi kannanotto on julkaistu verkkosivuillamme sekä lähetetty tiedoksi jäsenseuroillemme, Suomen Lääkäriliitolle, Suomalainen Lääkäriseura Duodecimille, Nuorten Lääkärien Yhdistykselle ja Seta ry:lle.

Yhteydenotot vastaanottaa Suomen Medisiinariliiton puheenjohtaja Riku Metsälä
Sähköposti: puheenjohtaja@suomenmedisiinariliitto.fi 
Puhelin: 040 9677 393