Koulutus ja edunvalvonta

Medisiinariliitto huolehtii opiskelijan edunvalvonnasta erityisesti koulutuksen kehittämisen, koulutuksen järjestämisen ja laadunvalvonnan osalta.