Halloped- ja sektoritapaamiset

Halloped-tapaaminen

Halloped-tapaaminen järjestetään syksyisin Helsingissä SML:n ja Lääkäriliiton yhteistyönä. Halloped tarkoittaa hallinnon opiskelijaedustajaa, ja tapahtuman tarkoituksena on tuoda yhteen edustajia eri lääkiskaupungeista keskustelemaan tärkeistä ajankohtaisista asioista. Tapahtumassa pääsee myös kuulemaan SML:n, SLL:n ja jäsenseurojen kuulumisia.

Opiskelijaedustajat ovat keskeisessä asemassa tiedekunnissa päätettäessä monista lääketieteen perusopetukseen liittyvistä asioista. Erilaisissa työryhmissä, toimikunnissa ja muissa hallinnon elimissä tiedekuntien opetuksesta vastaava henkilöstö saa opiskelijoilta arvokasta palautetta ja ideoita opetukseen. Opetuksesta vastaavan henkilöstön vaikutus perusopetukseen luonnollisesti on suuri. Yhteistyöllä perusopetusta voidaan kehittää ja käytettävissä olevilla resursseilla järjestää mahdollisimman laadukasta opetusta.

Halloped-tapaaminen perustuu ryhmätyöskentelyyn, eli osallistujat jakautuvat ryhmiin käsittelemään etukäteen valittuja ajankohtaisia aiheita. Tapaamisen lopuksi ryhmät esittelevät aiheensa ja niistä keskustellaan kaikkien osallistujien kesken. Jokaisen ryhmään pyritään saamaan edustajia eri kaupungeista.

Sektoritapaaminen

Sektoritapaamiset järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa koulutuspolitiikasta vastaavien jäsenseurojen hallitusten jäsenten kesken. Sektoritapaamisissa käydään yhdessä läpi seuroja kiinnostavia ajankohtaisia asioita, sekä kopoilla on mahdollista kysyä Medisiinariliitolta päivän polttavista kysymyksistä.