FiMSIC

FiMSIC tarjoaa kaikille Medisiinariliiton jäsenille väylän kansainväliseen toimintaan! 
www.fimsic.org.

Mikä FiMSIC?

FiMSIC (Finnish Medical Students´ International Committee) on Suomen Medisiinariliiton ulkoasiainvaliokunta. FiMSIC huolehtii lääketieteen opiskelijoiden kansainvälisistä suhteista sekä hoitaa myös muita ulkoasiainvaliokunnan tehtäviä.

Linkkinä kansainväliseen toimintaan

FiMSIC edustaa suomalaisia lääketieteen opiskelijoita lääketieteen opiskelijoiden maailmanjärjestössä IFMSA:ssa (International federation of Medical Students’ Associations). IFMSA on maailman suurin opiskelijajärjestö – vuonna 2012 IFMSA:n jäseninä on yli miljoona opiskelijaa yli sadasta eri maasta! IFMSA toimii valiokunnittain samoilla aihealueilla kun FiMSIC. IFMSA kokoontuu kahdesti vuodessa järjestettäviin maailmalaajuisiin yleiskokouksiin sekä muutamia kertoja vuodessa alueellisiin tapaamisiin. Yleiskokoukseen lähtee myös Suomen Medisiinariliiton hallituksen edustajaosallistumaan lääketieteen opetusta käsittelevään valiokunnan toimintaan. FiMSIC tekee tiivistä alueellista yhteistyötä Pohjoismaiden, Itämeren alueen sekä Euroopan lääketieteen opiskelijajärjestöjen kanssa.

Miten FiMSIC toimii?

FiMSIC:n päätoimintamuodot ovat kansainvälisen lääketieteen opiskelijavaihdon järjestäminen sekä runsas projektitoiminta kansanterveyden, seksuaaliterveyden, rauhan- ja ihmisoikeuksien sekä kansainvälisen terveyden opetuksen saralla. Koulutustoiminnalla on tärkeä osa FiMSIC:ssä.

Opiskelijavaihtoon?

Kansainväliseen harjoittelijavaihtoon lähtee vuosittain noin 120 suomalaista medisiinaria. Vaihtopaikkoja on vuonna 2011-2012 yli 40 eri maahan. Vaihtomuotoja on kolme erilaista: harjoitteluvaihto (clerkship, vastaa lähinnä amanuenssin toimenkuvaa), tutkimusvaihto (research exchange, luonteeltaan syventävien opintojen kaltainen) sekä pohjoismainen prekliininen vaihto (prekliinikoille). Kaikki Suomen Medisiinariliiton jäsenet voivat hakea FiMSIC-vaihtoihin. Vaihtoonhaku on vuosittain tammikuussa. Vaihtopaikat jaetaan ensisijaisesti kurssiaseman mukaisesti, mutta FiMSIC:n toiminnassa aktiiviset saavat lisäpisteitä.

Projektitoiminta Suomessa

FiMSIC:n kotimainen projektitoiminta on erittäin aktiivista. Paikallisella tasolla toimivia FiMSIC -projekteja vuonna 2012 ovat mm, S.U.L.L.E. -seksuaalikasvatusprojekti, Nallesairaal, aids-juoksu sekä erilaiset paikalliset projektitapahtumat. FiMSIC järjestää myös lukuisia koulutusseminaareja vuosittain. Vuonna 2012 FiMSIC järjestää mm. seksuaalikasvatuskoulutusviikonlopun sekä Kehitysmaihin? –koulutusviikonlopun. Lisäksi Kansallisessa National Meeting-tapahtumassa keskustellaan lasten ja nuorten mielenterveydestä.

Kansainväliset projektimahdollisuudet

Kansainvälisiin vapaaehtois-työprojekteihin on mahdollisuus osallistua IFMSA:n kautta. Projektit ovat yleensä FiMSIC:n sisarjärjestöjen koordinoimia ja niihin voivat osallistua lääketieteen opiskelijat kaikista IFMSA:n jäsenmaista. Opiskelijoille tarkoitettuja kehitysyhteistyöprojektit koskevat ovat mm. perusterveydenhuoltoa kehitysmaissa esim. kyläprojekteissa tai pakolaisten terveydellisten ja sosiaalisten olojen parantamiseen pakolaisprojekteissa.

Koulutustoiminta

FiMSIC kouluttaa aktiivisesti toiminnassaan mukana olevia opiskelijoita mm. projektinhallintaan, johtamiseen, kulttuurien kohtaamiseen ja järjestötoimintaan liittyvistä aiheista.

FiMSIC lähellä

Kaikissa Suomen lääketieteellisissä tiedekunnissa toimii FiMSIC:n paikallistoimikunta, joihin kuuluu 4-6 paikallisvirkailijaa. Paikallistoimikunta on usein myös paikallisen kandiseuran ulkoasiainvaliokunta. Paikallisvirkailijat hoitavat käytännön järjestelyjä Suomeen saapuvien vaihto-opiskelijoille, mm. harjoittelupaikat sekä asunnot. Yhdessä kummien kanssa he myös järjestävät runsaasti ohjelmaa vaihtareille, jonne myös suomalaiset medisiinarit ovat oikein tervetulleita. Paikalliset projektivirkailijat informoivat kaupungissasi toteutettavista projekteista.

Kansallinen koordinaatio

Kansainvälistä toimintaa koordinoivat kansalliset virkailijat; FiMSIC:n puheenjohtaja, pääsihteeri, ulkoisista asioista vastaava virkailija, taloudenhoitaja, kaksi harjoitteluvaihtovirkailijaa, tutkimusvaihto- virkailija, kansanterveysvirkailija, seksuaaliterveysvirkailija, ihmisoikeus- ja rauhanasioista vastaava virkailija sekä kansainvälisen terveyden opetuksesta vastaava virkailija.

FiMSIC:n johtokuntaan kuuluvat edustajat kustakin paikallistoimikunnasta, puheenjohtaja, taloudenhoitaja sekä vaihto- ja projektivastaavat. Johtokunta kokoontuu 6 kertaa vuodessa vuorotellen kaikissa kaupungeissa, joissa on lääketieteellinen tiedekunta. Syyskuun johtokunnan kokous on ns. National Meeting, jossa on runsaasti ajankohtaiseen teemaan liittyvää koulutusta FiMSIC:n toiminnasta kiinnostuneille.

Mukaan toimintaan? Lisää tietoa FiMSIC:n toiminnasta löytyy FiMSIC:in kotisivuilta. Kaupunkien paikallisvirkailijat vastaavat myös mielellään kysymyksiisi 
lc_[kaupunki] at fimsic.org.