Kandi-innovaatiokilpailun finalistit 2018/2019

Terveystalon ja Medisiinarliiton järjestämässä innovaatiokilpailussa on siirrytty finaalivaiheeseen. Kolme finalistia työstävät innovaatiotansa eteenpäin ja esittelevät ne myöhemmin keväällä.
Kilpailuun saatiin lähes 20 ehdotusta ja järjestäjät ovat iloisesti yllättyneitä ehdotusten laadusta! Kilpailun tarkoituksena onkin innostaa tulevia lääkäreitä mukaan yhteiskunnalliseen ja alan kehitykseen.

Finalistit:

 • ”Uuden ajan lääkärirekryn mahdollistava sovellus” – Tuomas Majuri, Taina Huotari
 • ”Päivystäjän mobiiliappi” – Väinö Forss
 • ”Mielialahäiriöistä kärsivien nuorten varhainen interventio” – Humam Hamid

Hallitus 2019 käynnisti toimintansa

Ylärivi: Oskar, Iikka, Juho, Helmi, Rikhard, Arttu, Kristiina, Humam, Rebekka.
Alarivi: Sonja, Ossi, Fredrik, Nea, Laura


Hallituksen yhteystiedot sekä kuvat: Hallitus 2019

Hallituksen järjestäytyminen
Varapuheenjohtaja: Helmi Kunelius, TLK
Rahastonhoitaja: Arttu Lahtiharju, LKS
Vuosijuhlatyöryhmä: Riku Metsälä, pääsihteeri (työryhmän pj), Kristiina Karikko, Rebekka Laitinen
Näkyvyystyöryhmä: Nea Välimäki, tiedotussihteeri (työryhmän pj), Rebekka Laitinen, Juho Paavola, Fimsicin edustajana varajapuheenjohtaja Jutta Mikkonen.

Liittokokouksissa tuttuun tapaan paikallisedustajat vastuussa: Tampereella keväällä tamperelaiset, syksyllä Kuopiossa kuopiolaiset.
Kandiseuratapaaminen: Helmi Kunelius, Rikhard Mäki-Heikkilä
Halloped-tapaaminen: Riku Metsälä, Oskar Karhu
Tuohilampiseminaari: Riku Metsälä, Sonja Andberg, Iiris Nyholm
Kandi-innovaatio: Oskar Karhu, Iikka Piiroinen
Opiskelijakysely: Rikhard Mäki-Heikkilä, Juuso Tähkäpää
Vuoden palkittavat: Kristiina Karikko, Juho Paavola, Nea Välimäki
Mini-Ves: Laura Salonen, Ossi Vuorre
Taloussuunnitelma: Arttu Lahtiharju, Juho Paavola, Fredrik Ahlström
Sääntöuudistus: Juuso Tähkäpää, Fredrik Ahlström, Riku Metsälä

Viranvaihtokaronkka 1.12.

Viranvaihtokaronkassa vanha hallitus perehdytti uuden toimintaan. Pitkän päivän aikana uusi hallitus seurasi vanhan kokousta, puheenjohtaja esitteli 2018 vuoden projekteja sekä perehdytti ajankohtaisiin asioihin. Hallitukset pääsivät myös kuuntelemaan luentoa erikoislääkärikoulutuksen uudistuksesta osaamisperusteisuuden näkökulmasta.

Hallitus 2018 haluaa kiittää yhteistyötahoja sujuneesta vuodesta. Kiitos Lääkäriliitto, Nuorten Lääkärien Yhdistys sekä kandiseurat!

Medisiinariliiton hallitus 2018

Terveystalon Vuoden kandi-innovaatio -yhteistyöprojekti tulee taas!

Suomen Medisiinariliitton (SML) ja Terveystalon Vuoden kandi-innovaatio -yhteistyöprojekti tulee taas! Projektissa haetaan tuoreita lähestymistapoja lääketieteen ajankohtaisaiheisiin. Vuoden 2018/2019 innovaatioprojekti on nyt alkanut ja uusia ideoita otetaan vastaan 29.11.2018 asti.

Projektin tarkoituksena on innostaa lääketieteen opiskelijoita osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kehittämään alansa toimintatapojaa.

Innovaatioita toivotaan laajalta alueelta. Inspiraatiota voi hakea esimerkiksi seuraavista aiheista:

Lääkärin työhön liittyvät teemat

 • Yksityissektori ja lääkärien lisäkoulutus
 • Uuden ajan lääkärirekry
 • Työterveys ja lausuntorumba: onko paperitöitä mahdollista vähentää?
 • Kuinka välttää turhia tutkimuksia/hoitoja käytännön työssä?

Terveyspalveluiden sujuvuuteen liittyvät teemat

 • Tehoa lääkäreiden työaikoihin
 • Tehoa päivystystyöhön
 • Tehoa diagnostiikkaan
 • Sujuvampi hoitopolku
 • Mielenterveyspalvelut käden ulottuville

Potilaskeskeiset teemat

 • Sovellusmaailmassa tilaa uudelle terveyssovellukselle?
 • Miten potilaasta oman sairautensa paras hoitaja?

Osallistumisohjeet

Medisiinariliitto ja Terveystalo pyytävät lääketieteen opiskelijoilta 1–2 sivun mittaisia alustavia ehdotuksia innovaatiotöistään 29.11.2017 mennessä sähköpostiosoitteeseen: suomenmedisiinariliitto@gmail.com

Medisiinariliiton ja Terveystalon muodostama raati valitsee kolme parasta innovaatioehdotusta joulukuun aikana. Näiden tekijöitä kehotetaan työstämään 10−20 sivun mittainen kirjallinen ja/tai muussa muodossa oleva laaja innovaatiosuunnitelma ja palauttamaan se 31.3.2019 mennessä.

Raati arvioi valmiit innovaatiot huhtikuun 2019 aikana ja ehdottaa niistä parasta palkittavaksi Medisiinariliiton kevätliittokokouksessa huhti-toukokuussa 2019.

Innovaatioehdotuksen ja lopullisen innovaatioraportin voi tehdä yksin tai korkeintaan kolmen hengen ryhmässä. Aiheiden rajaus on vapaa, mutta niiden käsittelyn laajuus, käyttökelpoisuus ja laatu arvioidaan.

Voittaja tai voittajaryhmä palkitaan matkalla lentoineen ja majoituksineen vapaavalintaiseen lääketieteen alan huippukongressiin (arvo korkeintaan 5 000 euroa).

Usko itseesi ja haasta kaverisi mukaan kilpailuun!

Lääkäriliiton valtuuskuntavaalit lähestyvät

Vaalivuosi sen kuin etenee ja nyt lähestyvät Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalit. Kandiehdokkaita vaaleihin on lähdössä ympäri Suomen ja edustettuina myös ulkomailla lääketiedettä opiskelevia. Medisiinariliiton kanssa vaaleihin lähdössä yhteensä 32 kandia! Vaalityötä tehdään yhdessä Nuorten Lääkärien Yhdistyksen kanssa.

Äänestysaika 21.9. – 26.10

Lääkäreitä tulisi kouluttaa paremmin

Ajatuspaja Liberan julkaisema “Lääkäreitä tulisi kouluttaa enemmän” -blogikirjoitus (22.8.2018) ja tämän jälkeen herännyt keskustelu innoitti meidät tuomaan keskusteluun muutamia näkökulmia, jotka olivat kirjoituksesta jääneet pois. Kerromme, miksi yhteiskunnan ja potilaiden kannalta lääkärikoulutuksen lisäämisen sijaan vaikuttavampaa olisi panostaa koulutukseen ja terveydenhuollon työolosuhteisiin.”

Lue Medisiinariliiton puheenjohtaja Jesper Perälän ja KARVI-työryhmän opiskelijaedustaja Joel Telkän ajatuksia lääkärikoulutuksen laadusta ja koulutettavien määristä NLY:n blogista: Lääkäreitä tulisi kouluttaa paremmin

Lääketieteen opiskelijat: Lääketieteen koulutuksen ongelmakohtiin on puututtava viipymättä

Kannanotto 15.6.2018
Julkaisuvapaa kello 10:00

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkaisi perjantaina 15.6. historian ensimmäisen lääketieteen peruskoulutusta koskevan arvioinnin loppuraportin. Karvi listaa raportissaan useita kohteita suomalaisen lääketieteen koulutuksen laadun parantamiseksi. Erityisesti arvioinnissa nostetaan esille liian suurten opetusryhmien aiheuttamat ongelmat ja tarve yhdenmukaistaa eri tiedekuntien opetustavoitteita.

Suomen Medisiinariliitto ja lääketieteen opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat vaativat yliopistoja ja opetus- ja kulttuuriministeriötä tarttumaan toimeen koulutuksen laadun turvaamiseksi.

“On hienoa, että lääketieteen perusopetusta on kattavasti arvioitu. Nyt ministeriön ja yliopistojen on viimeinkin aika laittaa opetukseen liittyvät ongelmakohdat kuntoon”, toteaa Suomen Medisiinariliiton puheenjohtaja Jesper Perälä.

Arvioinnissa todetaan lääketieteen alojen suurentuneen sisäänottomäärän näkyvän vähentyneenä mahdollisuutena käytännön taitojen harjoitteluun. Erityisesti sairaalan klinikoilla järjestettävä opetus on kärsinyt siitä, että opetettavia on liikaa suhteessa resursseihin. Perälän mukaan tämä on ongelma, jota opiskelijat ovat jatkuvasti nostaneet esille.

“On kestämätöntä, jos valmistuvat lääkärit eivät ehdi opiskeluaikanaan harjoitella käytännön taitoja riittävästi. Koulutuksen laadun turvaamiseksi opiskelijoiden sisäänottomäärän pienentäminen tai resurssien saattaminen opiskelijamäärää vastaavalle tasolle on välttämätöntä”, Perälä linjaa.

Raportissa todetaan, että parannettavaa on myös opetustavoitteiden yhdenmukaisuudessa eri yliopistojen välillä. Erityisesti olisi lisäksi kiinnitettävä huomiota siihen, että potilaan kohtaamista, diagnoosin asettamista ja vaikeiden tilanteiden kohtaamista opetettaisiin kattavasti.

Vaikka suomalainen lääketieteen koulutus on tasokasta, näkevät opiskeljat tärkeänä, että näihin kehittämiskohteisiin puututaan.

“Lääketieteen opiskelijoita yhdistää halu hoitaa potilaansa mahdollisimman hyvin. Siksi on tärkeää, että kaikkialla Suomessa lääketieteen peruskoulutus on tasoltaan ja tavoitteiltaan laadukasta ja että se kattaa laajasti lääkärin tärkeimmät taidot”, Perälä päättää.

 

Lisätietoja

Jesper Perälä

Puheenjohtaja,
Suomen Medisiinariliitto ry
puheenjohtaja@suomenmedisiinariliitto.fi
040 5351058

Allekirjoittaneet,

Jesper Perälä
Puheenjohtaja,
Suomen Medisiinariliitto ry

Fredrik Ahlström
Ordförande,
Medicinarklubben Thorax rf

Henna Räisänen
Puheenjohtaja,
Kuopion Lääketieteen Opiskelijat ry

Anssi Mykkänen
Puheenjohtaja,
Lääketieteenkandidaattiseura ry

Tero Ohrankämmen
Puheenjohtaja,
Turun Lääketieteenkandidaattiseura ry

Lotta Peltola
Puheenjohtaja,
Oulun Lääketieteellinen Kilta ry

Joel Kontiainen
Puheenjohtaja,
Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura TLK ry

 

PDF:
KARVI-Medisiinariliitto 15.6.