Kuulumiset SML:n syysliittokokouksesta

Suomen medisiinariliiton syysliittokous pidettiin Turussa 11-12.11.2017
 • Suurimpina muutoksina SML:n tosuun lisättiin strategiaprojekti Tampereen aloitteesta ja FiMSIC:n tosuun lisättiin tavoite SML:n ja FiMSIC:n yhteistoiminnan uudistamisesta.
 • Vuoden työpaikaksi valittiin Harjavallan psykiatrian kesäkoulu ja vuoden opetusteoksi Helsingin lääkiksen Tules-Trauma-Plastiikka-kurssi.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2018

 • Puheenjohtaja Jesper Perälä (Tampere)
 • Pääsihteeri Susanna Luontola (Riika)
 • Tiedotussihteeri Nea Välimäki (Tampere)
 • TLK (Tampere): Helmi Kunelius, Lassi Jaatinen
 • TLKS (Turku): Minja Mykkänen, Rebekka Laitinen
 • Helsinki: Nina Ruoppa (LKS), Sofia Snellman (LKS), Émil Yliheljo (Thorax)
 • OLK (Oulu): Lauri Koskela, Juuli Hannonen
 • KuoLO (Kuopio): Hanna-Mari Tertsunen, Aku Kaipiainen
 • RiSLO (Riika): Mikko Klemola
 • TaSLO (Tarto): Anni Kakriainen
SML:n hopeinen ansiomerkki myönnettiin Henni Hiltuselle (Turku) ja Teemu Tryggille (Kuopio).
Lämpimät onnittelut kaikille valituille ja palkituille!

Äänestä medisiinaria edustajistovaaleissa!

Hyvä Medisiinari, ylioppilaskuntien edustajistovaalit ovat nyt käynnissä Tampereella, Oulussa, Turussa ja Kuopiossa. Muista käyttää ääntäsi ja varmista, että lääkisläisten ääni kuuluu sinun ylioppilaskunnassasi. Äänestäminen on nopeaa, helppoa ja onnistuu sähköisesti. Äänestä lääkisläistä ja varmista, että lääketieteen opiskelijat ovat mukana vaikuttamassa ylioppilaskuntasi päätöksenteossa! Löydät linkin oman ylioppilaskuntasi äänestyssivulle artikkelin lopusta!

Äänestä medisiinaria edustajistovaaleissa

Päivämäärät ja äänestyssivut:

Tampere vaalit.uta.fi

30.10.-3.11. ja 7.-8.11.

Kuopio isyy-vaalit.uef.fi

30.10.-3.11. ja 8.11.

Oulu vaalit.oyy.fi

1.11.-7.11.

Turku vaalit.utu.fi

1.-8.11.

 

Huikeat 2890 medisiinaria vastasi opiskelijakyselyyn!

Hei Sinä joka vastasit Suomen Medisiinariliiton ja Lääkäriliiton tekemään opiskelijakyselyyn syyskuussa! Kiitokset vastauksestasi! Saimme huikean hienosti yhteensä 2890 vastausta, noin puolet enemmän mitä viime vuonna! Hyvä me! Ja erityiset onnittelut, mainetta ja kunniaa menee Oululle, josta saimme eniten vastauksia! Olemme nyt arponeet TherapiaFennica –linkit 10:lle Vuoden Työpaikkaa ehdottaneelle ja klinikalle.fi:lle vastauksensa antaneelle, voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti! Onnea! Vuoden työpaikka julkistetaan syysliittokokouksessa!

Tässä vielä kurkistus kyselyn alustaviin tuloksiin: opetusryhmien tyypilliset koot ja opiskelijoiden itsensä hyväksi arvioimat ryhmäkoot ovat ennallaan vuodesta 2014 eli ainakaan heikentymistä ei ole tapahtunut sisäänottomäärien kasvun myötä, mutta ei myöskään kehitystä kohti opiskelijoiden toivomia pienempiä ryhmäkokoja. Opiskelijat toivovat edelleen lisää toimenpiteiden harjoittelua, potilaan kohtaamista, tutkimista sekä ryhmäopetusta. Yliopistokohtaiset erot ovat myös samansuuntaisia kuin vuonna 2014: Tampereen yliopisto saa opiskelijoilta parhaimmat arviot kun taas Oulun yliopisto kriittisimmät.

Ilmianna vuoden opetusteko

Suomen Medisiinariliitto hakee jälleen vuoden opetustekoa! SML haluaa palkita ansiokkaasta opetuksesta yksittäisen opetusteon/tapahtuman, joka liittyy lääketieteen opiskelijoiden koulutukseen vuonna 2017.

Ehdota siis mielestäsi parasta opetustekoa vuonna 2017! Opetusteko voi olla esimerkiksi uuden innovatiivisen opetusmenetelmän tuonti peruskoulutukseen, uusi opetustapa, uusi hyvin järjestetty kurssi, erityinen opiskelijoiden huomiointi, tai muu vastaava tapahtuma! Muistathan perustella ehdotuksesi hyvin.

Voittaja julkistetaan syysliittokokouksessaan Turussa 11.-12.11. Viimeinen vastauspäivä kyselyyn on 1.11.2016.

SML ja Terveystalo etsivät vuoden 2018 kandi-innovaatiota!

Suomen Medisiinariliitto (SML) ja Terveystalo järjestävät vuosittain Vuoden kandi-innovaatio -yhteistyöprojektin, jossa haetaan uusia näkökulmia ajankohtaisiin lääketieteen aiheisiin. Uusia innovaatioita kartoittava projekti on nyt käynnistynyt ja hakemukset voi jättää 29.11.2017 mennessä.

Projektin tarkoituksena on innostaa lääketieteen opiskelijoita osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kehittämään professiotaan sekä mahdollistaa opiskelijoiden ideoiden hyödyntäminen yhteiskunnassa.

Innovaatioita toivotaan laajalta alueelta, esimerkiksi seuraavista kokonaisuuksista:

 • Massadatan hyödyntäminen / tiedolla johtaminen terveydenhuollossa
 • Ammattilaisen työn/koulutuksen muuttuminen digitalisaation myötä
 • Simulaatio ja robotiikka
 • Tekoäly
 • Personal medicine
 • Älypuhelin ja terveydenhuolto
 • Vapaavalintainen aihe

OSALLISTUMISOHJEET

Medisiinariliitto ja Terveystalo pyytävät lääketieteen opiskelijoilta kompakteja 1–2 sivun ehdotuksia innovaatiotöistään 29.11.2017 mennessä sähköpostiosoitteeseen: suomenmedisiinariliitto@gmail.com

Medisiinariliiton ja Terveystalon muodostama raati valitsee kolme parasta innovaatioehdotusta joulukuun aikana. Näiden tekijöitä kehotetaan työstämään 20−30 sivun mittainen kirjallinen ja/tai muussa muodossa oleva laaja innovaatioraportti ja palauttamaan se 31.3.2018 mennessä. Tekijöillä on mahdollisuus saada tukea ja opastusta Terveystalosta nimetyltä ohjaajalta. Parhaiden raporttiehdokkaiden kanssa laaditaan sopimus Terveystalon ja Medisiinariliiton välillä. Raati arvioi valmiit raportit huhtikuun aikana ja ehdottaa parasta raporttia palkittavaksi Medisiinariliiton kevätliittokokouksessa huhti-toukokuussa 2018.

Innovaatioehdotuksen ja lopullisen innovaatioraportin voi tehdä yksin tai korkeintaan kolmen hengen ryhmässä. Aiheiden rajaus on vapaa, mutta niiden käsittelyn laajuus, omaperäisyys ja laatu arvioidaan.

Voittaja tai voittajaryhmä palkitaan matkalla lentoineen ja majoituksineen vapaavalintaiseen lääketieteen alan huippukongressiin (arvo korkeintaan 5 000 euroa).

Lisätietoja:

Suomen Medisiinariliitto, Atte Paukkeri atte.paukkeri@student.oulu.fi puh 040 050 5702 Lassi Jaatinen jaatinen.lassi.h@student.uta.fi puh 040 772 7518

Terveystalo, ylilääkäri Jaakko Halonen, jaakko.halonen@terveystalo.com, puh. 044 722 2033

Mikä on terveydenhuollon ammattikortti? SML kertoo!

Mikä on terveydenhuollon ammattikortti (ns. varmennekortti) ja mistä sen saa? Miten sen voi tilata ja missä vaiheessa? Pitääkö minun päivittää kortti opiskelujeni aikana?

SML on tehnyt ohjeistuksen liittyen ammattikorttiin liittyviin yleisimpiin kysymyksiin. Lisäkysymyksissä ole rohkeasti yhteydessä SML:n hallitukseen!

Terveydenhuollon ammattikortti – FAQ

Sähköisen reseptimääräyksen tekemiseen tarvitaan terveydenhuollon ammattikortti eli ns. varmennekortti tai vrk-kortti. 1.1.2017 alkaen sähköisen reseptin käyttö on ollut pakollista, ainoastaan painavissa poikkeusolosuhteissa voi käyttää paperireseptiä (Huom! Terhikki- rekisterimerkinnän puuttuminen ei ole Valviran ohjeistuksen mukaan poikkeusolosuhde käyttää paperireseptiä). Varmennekortti myönnetään terveydenhuollon ammattilaisille tunnistautumiseen potilastietojärjestelmissä ja sitä käytetään sähköisten reseptien allekirjoitukseen. Ei ole olemassa erillistä opiskelijan varmennekorttia, vaan opiskelijan ammattikorttia käsitellään kuten muitakin SOTE-alan kortteja.

Jo myönnettyä korttia ei voida tietoturvasyistä päivittää, vaan aina henkilötietojen (nimen) tai oikeuksien (esimerkiksi 4. vuosikurssi -> kandi 5. vuosikurssi) päivittyessä tulee hankkia uusi varmennekortti.

Milloin sen voi hankkia?

Lääketieteen opiskelija voi hankkia ammattikortin suoritettuaan ensimmäisen neljän vuoden opinnot ja saatuaan tästä merkinnän Valviran hallinnoimaan Terhikki-rekisteriin.

Miten ja mistä sen saa?

Varmennekortin saat Väestörekisterikeskuksen rekisteröidyistä toimipisteistä. Lähimmän pisteen yhteystiedot saat esim. oman työpaikkasi HR-palveluista. Voit tarkistaa rekisteröintipisteiden yhteystietoja myös mm. http://vrk.ajapa.fi/th/ (Huom! Ei kaikkia rekisteröintipisteitä).

Työpaikasta riippuen varmennekortin voi saada työ-/virkasuhteessa ollessaan ilmaiseksi. Opiskelijan pitää kuitenkin varautua myös palvelumaksuihin (noin 40 euroa). STM suosittelee, että työpaikka kustantaa kaikki lääkärin työvälineet, mukaan lukien myös varmennekorttimaksut, joten tämä asia kannattaa tarkistaa työpaikaltasi.

Kortinhankintaprosessi (4. vsk)

 1. Opiskelija suorittaa kaikki neljännen vuoden opinnot.
 2. Tiedekunnan opintotoimisto vahvistaa käydyt opinnot ja lähettää tiedot Valviraan.
 3. Valvira vastaanottaa tiedot, tarkistaa ja merkitsee opiskelijan Terhikki-rekisteriin. Valvira lähettää opiskelijalle postitse kirjallisen ilmoituksen ja yksilöintitunnuksen (vanha SV-numero). Yksilöintitunnusta voi tiedustella myös puhelimitse.
 4. Opiskelija voi tilata varmennekortin esim. kesätyöpaikkansa läheisestä vrk-toimipisteestä. Tämä voi vaatia esim. tietoturvakoulutuksen suorittamisen tai kuvan ottamisen korttiin. Muista ottaa henkilötodistus mukaan!
 5. Tilaus lähetetään ja opiskelija saa tilapäisen varmennekortin vrk-toimipisteestä. Opiskelija pääsee tekemään sähköisiä reseptejä.
 6. Lopullinenvarmennekorttisaapuuvrk-toimipisteeseen.

Kortinhankintaprosessi (5. vsk ja 6. vsk)

 1. Opiskelija suorittaa kaikki viidennen/kuuden vuoden opinnot.
 2. Tiedekunnan opintotoimisto vahvistaa käydyt opinnot ja lähettää tiedot Valviraan.
 3. Valvira vastaanottaa tiedot, tarkistaa ja päivittää opiskelijan tiedot Terhikki-rekisteriin.Tässä vaiheessa vanha ammattikortti lakkaa toimimasta!
 4. Opiskelija ottaa yhteyttä vrk-toimipisteeseen ja tilaa uuden kortin aiempaan tapaan.

Varmennekorttini lakkasi toimimasta, mitä teen?

Mahdollisia syitä ovat:

 • Kortti on vanhentunut (voimassa viisi vuotta kerrallaan).
 • Ammattioikeuden voimassaolo on päätynyt, kun henkilölle on merkitty valvontaseuraamus.
 • Olet aloittanut opintosi yli 10 vuotta sitten (lääketieteen opiskelijaoikeuden ammattioikeuden voimassaolo päättyy automaattisesti, kun opintojen alkamisesta on kulunut 10 vuotta, mikäli opiskelija ei ole valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi).
 • Olet valmistunut tai ammattioikeutesi päivittynyt (lääketieteen opiskelijaoikeuden ammattioikeus päättyy automaattisesti, kun hänet merkitään laillistetuksi lääkäriksi tai ammattioikeus muuten päivittyy esim. 4. kandi –> 5. kandi).
 • Vaihdoit nimeä. Tällöinkin on tilattava uusi kortti, vaikka oikeudet pysyvät ennallaan.
 • Kortti on vaurioitunut. Mikäli mikään yllä olevista syistä ei ole mahdollinen, ota yhteyttä työpaikkasi vrk-toimipisteeseen.

OHJEISTUS PDF-muodossa: Medisiinariliiton varmennekorttiohjeistus

Ilmoittaudu SML:n kevätliittokokoukseen

Suomen Medisiinariliiton kevätliittokokous (tuttavallisemmin liittarit) järjestetään tänä vuonna lauantaina 1.4.2017 Kuopiossa! Kevätliittokokouksessa sääntömääräisesti käsitellään liiton ja sen valiokuntien toimintakertomukset ja tilinpäätökset, sekä kuullaan Medisiinariliiton syysliittokokouksen jälkeisestä toiminnasta.

Liittokokous alkaa lauantaina 1.4. kello 9.30 tarjottavalla aamupalalla ja virallinen kokousohjelma päättyy samana päivänä kello 17 mennessä. Tämän jälkeen vuorossa on iloinen iltajuhla, ja sunnuntaina kotiinlähtijöille tarjoillaan vielä yhteinen brunssi. Kandimajoitus järjestyy kuopiolaisten kollegojen puolesta.

Ilmoittautuminen kokoukseen tapahtuu kootusti seuraavan linkin takaa: https://goo.gl/forms/cJOwLomeloXhjOEp2

HUOM! Tarkista oman kandiseurasi ilmoittautumisen deadline seurasi tiedotuskanavista. SML:n jäsenseurojen tulee vahvistaa liittariedustajansa omissa hallituksen kokouksissaan ja tämän vuoksi ilmoittautuminen saattaa päättyä toisissa seuroissa muita aiemmin.

SML etsii vuoden syväriohjaajaa 2017

Suomen Medisiinariliitto jakaa keväisin Vuoden syväriohjaaja -palkinnon, jonka saajaksi kaikkien lääkiskaupunkien opiskelijat voivat jättää ehdotuksia. Oletko juuri sinä saanut syväreihisi valtakunnan parasta ohjausta? Vai onko kenties kaverisi syväriohjaaja erityisen innostava tai osaava?

Anna ehdotuksesi vuoden syväriohjaajaksi 18.3. mennessä täällä: https://goo.gl/forms/XC2rM6hlsKXoe3nl1 – se vie vain muutaman minuutin!

Viime vuonna palkinto lähti Jarmo Gunnille Turkuun. Jättämällä hyvin perustellun ehdotuksesi voit ohjata palkinnon tänä vuonna omaan kotikaupunkiisi. Tässä alla vielä viime vuosien parhaat syväriohjaajat:

 • 2016 Jarmo Gunn, Turku
 • 2015 Antti Kämäräinen, Tampere
 • 2014 Teemu Murtola, Tampere
 • 2013 Solja Niemelä, Turku
 • 2012 Erika Jääskeläinen, Oulu

SML:n hallitus tekee palkinnonsaajasta esityksen saatujen ehdotusten perustella ja SML:n liittokokous valitsee voittajan. Ohjaajan ilmiantamisen lisäksi voit siis vaikuttaa vielä osallistumalla 1.4. järjestettävään kevätliittokokoukseen Kuopiossa. Tietoa liittareille ilmoittautumisesta tulee ainejärjestösi sähköpostilistalle lähiviikkoina, joten stay tuned!

Medisiinariliiton vuosi 2017

Vuoden 2017 hallitus on järjestäytynyt ja päättänyt siirtyä tänä työskentelemään projektijohtoisesti. Alta voit lukea, mitä kaikkea tänä vuonna on luvassa. Nyt paneudutaan erityisesti mm. amanuenssuureihin, kesätyöasioihin, valintakoeuudistukseen ja syväreihin. Lisäksi liitto toteuttaa edunvalvontaa yleisellä tasolla ja seuraa jäsenseurojen ajankohtaisia asioita kuten aikaisempinakin vuosina.

Projektit

 • Amanuenssuurien yhtenäistäminen. Medisiinariliitto järjestää tapaamisen opiskelijoiden ja tiedekuntien edustajien kanssa yhdessä Lääkäriliiton kanssa. Tavoitteena on keskustella amanuenssuurien tarkoituksesta ja tavoitteista sekä yhtenäistää yliopistojen amanuenssuuripaikkojen jakoprosesseja.
 • Lääkärinsijaisuuksien muuttuva rekrytointikulttuuri: Kesätöiden hankkiminen aikaistuu: yli neljäsosa kandeista hankki vuoden 2016 kesäsijaisuutensa yli vuotta etukäteen. Rekrytoinnin aikaistuminen ja toisaalta rekrytointimetodit (nopein saa paikan) koetaan kandien keskuudessa huolestuttaviksi ilmiöiksi. SML:n tavoitteena on tuoda ilmiötä rekrytoijien tietoisuuteen. Voisiko paras kandi saada paikan, eikä välttämättä nopein?
 • SML seuraa aktiivisesti ja tarvittaessa tekee lausuntoja erikoistumisuudistuksesta ja SOTE:sta.
 • Syvärit: Duodecimin Syväriportti on valmis opiskelijalle käyttökelpoinen alusta, jonka hiomista SML tänä vuonna jatkaa Duodecimin kanssa. 
 • Syksyistä opiskelijakyselyä rukataan uusiksi. Kysely tehdään yhdessä Lääkäriliiton kanssa.
 • Kandiseuralaiset saavat ehdottaa syksyllä vuoden syväriohjaajaa, vuoden työpaikkaa ja vuoden opetustekoa!
 • Valintakoeuudistus:
  • Lääketieteelliset alat (lääketiede, hammaslääketiede, elänlääketiede) tulevat todennäköisesti siirtymään yhteisvalintaan 2018. Tämä tarkoittaa sitä, että hakija voi hakea vaikka kaikkiin lääkiksiin yhdellä hakukerralla. SML on aktiivisesti mukana suunnittelemassa uudistusta.
  • STM:n tavoitteena on pitkää valmistautumista vaativien pääsykokeiden poistaminen, mikä keskeisesti vaikuttaisi lääketieteellisten valintakokeeseen. Asian taustalla on hallituksen halu pidentää työuria. SML valmistelee parhaillaan lausuntoa asiaan liittyvään raporttiin.
 • Kandi-innovaatiokilpailussa etsitään yhteistyössä Terveystalon kanssa vuosittain terveydenhuoltoalan innovaatioita. Kilpailua kehitetään vuoden aikana ja tavoitteenamme on innoittaa aiempaa suurempi joukko medisiinareita osallistumaan.
 • Aiemmilta vuosilta tuttu Mini-VES ilmestyy jälleen loppuvuodesta päivitettynä.

Tämän lisäksi SML järjestää tapahtumia kandiseuroille ja medisiinareille:

 • Kandiseuratapaaminen: SML kokoaa kandiseurojen toimijoita kaikista lääkiskaupungeista Helsinkiin helmikuussa.
 • Halloped-tapaaminen: Syksyllä SML kokoaa lääkisten hallinnon opiskelijaedustajat (hallopedit) tapaamiseen Helsinkiin.
 • Tuohilampi-seminaari järjestetään Orionin koulutuskeskuksessa Vihdissä. Kaikki lääketieteen opiskelijat ovat tervetulleita, mutta tapahtuma on erittäin suosittu, joten olethan tarkkana ilmoittautumisen kanssa!

SML tulee reagoimaan vuoden aikana myös kaikkiin ajankohtaisiin medisiinareita koskettaviin asioihin. Mikäli tiedossasi on jo nyt jokin kandielämän epäkohta, johon tahtoisit meidän puuttuvan, laita rohkeasti viestiä hallitukselle, niin katsomme, mitä asialle voidaan tehdä!

Opetuspotilas, olet meille arvokas!

Viime viikkoina on keskusteltu oikeusasiamiehen 2.11.2016 antamasta kannanotosta, jonka mukaan opetustilanteesta ja sen vapaaehtoisuudesta pitää informoida potilasta etukäteen sekä varmistaa suostumus kirjallisesti. Tällä hetkellä suostumus kysytään suullisesti, ja potilasta informoidaan yleensä kutsukirjeen yhteydessä kyseessä olevan opetussairaala. Opetusvastaanotolle tulevilla potilailla opiskelijoiden läsnäolo tuodaan vielä tarkemmin esille.

Potilaan oikeudet ovat ehdoton lähtökohta kaikissa hoito- ja tutkimustilanteissa, liittyi niihin opetusta tai ei. Opiskelijoina emme voi kuitenkaan liikaa korostaa, miten tärkeitä tapahtumia opetustilanteet meille ovat. Potilaskontaktit tuovat opiskelemamme teoriatiedon käytäntöön ja elävään elämään, opettavat meille käytännön taitoja ja potilaiden tutkimista sekä ovat tärkeitä vuorovaikutustilanteita. Potilaskontaktit ovat kliinisen opetuksemme pohja.

Suomalainen lääketieteen opetus pohjaa siihen, että potilastyöskentely alkaa jo kolmannen tai neljännen opiskeluvuoden aikana. Tällä osaltaan varmistetaan, että valmistuessamme meillä on hyvät valmiudet siirtyä työelämään. Yliopistojen resurssileikkausten ja suurentuneiden sisäänottomäärien vuoksi kuitenkin kliinistä pienryhmäopetusta on jouduttu vähentämään, minkä vuoksi niiden merkitys korostuu entisestään. Erityisesti on muistettava, että hätätilanteissa ja päivystyspoliklinikalla oikeusasiamiehen esille nostama menettely on lähes mahdoton toteuttaa. Näitä tilanteita meidän kuitenkin olisi tärkeä päästä näkemään ja niihin osallistumaan, jotta osaamme toimia tosipaikan tullen.

Opiskelijoina toivoisimme opetustilanteiden näyttäytyvän potilaille mahdollisuutena perusteellisempaan hoitoon. Usein opetustilanteeseen varataan runsaammin aikaa kuin normaalisti, erikoislääkäri selittää opiskelijoille teoriatietoa tueksi ja tutkimme potilaat huolellisesti. Luonnollisesti opiskelijoita sitoo sama vaitiolovelvollisuus kuin henkilökuntaakin. Ajatus ikään kuin estradilla olemisessa ja kandiryhmän läsnäolosta saattaa tuntua kiusalliselta, siksi opiskelijoiden läsnäolosta saa ja pitää saada kieltäytyä. Meille tilanne on kuitenkin ainutlaatuinen, opettavainen ja mielenkiintoinen, minkä toivoisimme potilaiden muistavan.

Tällä hetkellä lainsäädäntö ja käytäntö ovat ristiriidassa, mikä aiheuttaa epätietoisuutta potilaiden keskuudessa, luo epävarmuutta opiskelijoille ja vaikeuttaa opetustilanteiden järjestämistä. Kirjallinen lupa toisi myös lisää byrokratiaa terveydenhuoltoon, mikä ei tue myöskään terveydenhuollon digitalisointia ja paperiton sairaala -hankkeita. Käytäntöjen yhtenäistämisestä hyötyisivät kaikki osapuolet. Voisiko Kanta-arkisto taipua sähköisen luvan myöntämiseen ja arkistoimiseen? Tavoitteena kuitenkin on, että kaikki opetustilanteeseen osallistuvat toimivat tilanteessa hyvässä yhteistyössä sekä tietävät opetustilanteen tarkoituksen, käytännöt ja päämäärän.

Juho Aaltio
Puheenjohtaja, Lääketieteenkandidaattiseura ry

Eino Herhi
Puheenjohtaja, Turun Lääketieteenkandidaattiseura ry

Henni Hiltunen
Puheenjohtaja, Suomen Medisiinariliitto ry

Eero Nihtinen
Puheenjohtaja, Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura TLK ry

Pauliina Nurmi
Puheenjohtaja, Kuopion Lääketieteen Opiskelijat ry

Rasmus Olander
Puheenjohtaja, Medicinarklubben Thorax rf

Henry Sundqvist
Puheenjohtaja, Oulun Lääketieteellinen Kilta ry