Kansainvälinen yhteistyö

Suomen Medisiinariliitolla on jäsenseuroja Ruotsissa, Saksassa, Latviassa, Virossa, Unkarissa ja Venäjällä. SML pyrkii pitämään ulkomaisiin jäsenseuroihinsa aktiivisesti yhteyttä. Suomen Medisiinariliiton hallituksessa istuu aina yksi kansainvälisten seurojen edustaja sekä hänen henkilökohtainen varaedustajansa, yleensä toisesta ulkomaisesta jäsenseurasta. Vuonna 2014 SML:n hallitus teki myös ekskursion Tartton lääketieteen opiskelijoiden luo ja vuonna 2015 Riikaan.