Hallopedtapaamiset

Halloped-tapaaminen

Halloped-tapaaminen järjestetään keväisin Helsingissä SML:n ja Lääkäriliiton yhteistyönä. Halloped tarkoittaa hallinnon opiskelijaedustajaa, ja tapahtuman tarkoituksena on tuoda yhteen edustajia eri lääkiskaupungeista keskustelemaan tärkeistä ajankohtaisista asioista. Tapahtumassa pääsee myös kuulemaan SML:n, SLL:n ja jäsenseurojen kuulumisia.

Opiskelijaedustajat ovat keskeisessä asemassa tiedekunnissa päätettäessä monista lääketieteen perusopetukseen liittyvistä asioista. Erilaisissa työryhmissä, toimikunnissa ja muissa hallinnon elimissä tiedekuntien opetuksesta vastaava henkilöstö saa opiskelijoilta arvokasta palautetta ja ideoita opetukseen. Opetuksesta vastaavan henkilöstön vaikutus perusopetukseen luonnollisesti on suuri. Yhteistyöllä perusopetusta voidaan kehittää ja käytettävissä olevilla resursseilla järjestää mahdollisimman laadukasta opetusta.

Halloped-tapaaminen perustuu ryhmätyöskentelyyn, eli osallistujat jakautuvat ryhmiin käsittelemään etukäteen valittuja ajankohtaisia aiheita. Tapaamisen lopuksi ryhmät esittelevät aiheensa ja niistä keskustellaan kaikkien osallistujien kesken. Jokaisen ryhmään pyritään saamaan edustajia eri kaupungeista.

 

Hallopedtoiminnan kiinnostaessa tutustuthan Medisiinariliiton Halloped Best Practice -ohjeistukseen. Ohjeistus on suunnattu lääketieteellisten tiedekuntien hallinnon opiskelijaedustajille ja muille opiskelijaedunvalvojille. Tarkoituksena on antaa helposti lähestyttävä yleiskuva edunvalvonnasta ja toimia perehdytyksen pohjana – vinkkejä vaikuttamiskeinoista, tiedonkeruusta sekä tiedottamisesta! Myös ”Yliopistohallinto for dummies” löytyy täältä. Erinomainen keino tutustua toimintaan.