Koulutus ja tiede

Koulutus- ja tiedesektori huolehtii opiskelijan edunvalvonnasta erityisesti koulutuksen kehittämisen, koulutuksen järjestämisen ja laadunvalvonnan osalta. Koulutus- ja tiedesektori tekee runsaasti yhteistyöstä myös työelämäsektorin kanssa mm. valmistuvan edunvalvonnan sekä amanuensuurikysymysten kanssa. Kopotie-sektorin vastuualueita ovat johtamiskoulutus, poissaolokysymykset, sisäänottomäärät. Lisäksi sektori palkitsee vuosittain vuoden syväriohjaajan ja vuoden opetusteon.