Syvärisymposium

Syventävät opinnot -symposium on nimensä mukaan syväreitä käsittelevä tapahtuma. Ensimmäinen syventävien opintojen symposium järjestettiin lokakuussa 2011. Syvärisymposiumin tarkoituksena on kerätä yliopistojen opinnoista vastaavia henkilöitä, opetusdekaanit, hallinnon opiskelijaedustajia sekä Duodecim yhden pöydän ääreen miettimään ratkaisuja syventävien opintojen kehittämisen haasteisiin.

Eri tiedekuntien hyvin erilaiset rakenteet ja vapausasteet luovat merkittävää eroa ja epätasa-arvoa eri kaupunkien opiskelijoiden välille. Lisäksi vaatimustaso syväreitä suorittaessa saattaa vaihdella merkittävästi myös yhden tiedekunnan sisällä. Eri osapuolten vähäinen sitoutuminen projektiin saattaa myös hidastaa tai haitata merkittävästi syväriprojektin etenemistä. Jos opiskelijaa ei kiinnosta ja syvärit.doc valuu Ö-mappiin tai jos ohjaajaa ei saa ikinä kiinni ei projektin valmistumiselle ole enää edellytyksiä.

Symposium on yhden päivän kestävä tapahtuma, joka koostuu eri tahojen pitämistä lyhyistä esityksistä, työryhmätyöskentelystä sekä ryhmätöiden esityksistä ja niistä keskustelusta.