Kandin työopasta odotellessa

Kandin työopas 2020 – sitä edelleen odottelemme…

..mutta kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksen neuvottelutulosta odotellessa vuoden 2019 versiosta löytyy edelleen paikkansa pitävää tietoa, koska edellinen KVTES on edelleen voimassa. Kandin työoppaaseen 2019 pääset tästä. Ennen töiden alkua varmista ainakin Valviran ohjeistus opiskelijoiden toimimisesta terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä, jotta tunnet sekä omat oikeutesi että velvollisuutesi!

VRK kortin hankkimisen ohjeet ja yhteystiedot löydät täältä. Lisäksi monella sairaanhoitopiirillä on omilla sivuillaan ohjeet VRK-kortin hankintaan. Korttia hakiessasi muistathan varata mukaan passin tai henkilökortin (HUOM! Ajokortti ei käy.)

Tsemppiä töihin!

Kandin työopas 2020

Aiempi kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2018-2019 oli voimassa 1.2.2018 – 31.3.2020. Kaikki julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn virka- ja työehtosopimukset, Lääkärisopimus mukaan lukien, päättyivät 31.3.2020. Päättymispäivämäärään mennessä neuvottelut uudesta sopimuksesta olivat edelleen kesken. Neuvottelut jatkuvat nyt valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla. Vallitsevassa sopimuksettomassa tilassa noudatetaan aiemman Lääkärisopimuksen työehtoja. 

Uuden sopimuksen valmistuttua Kandin Työopasta 2020 aloitetaan heti työstämään vastaamaan päivitettyä Lääkärisopimusta. Medisiinariliitto pyrkii julkaisemaan Kandin Työoppaan mahdollisimman nopeasti kevään aikana uuden KVTES:in valmistuttua. Sopimusneuvotteluiden etenemisestä saa ajankohtaista tietoa esimerkiksi Lääkäriliiton sivuilta.

Pysykää siis kuulolla päivityksistä! Päivitämme tätä tiedotetta, kun tiedämme lisää.

Passi tai henkkarit mukaan ammattikorttia hakiessa!

Ajokortti ei tämän vuoden alusta ole enää kelvannut henkilöllisyyden todistamiseen ammattikortin hakuprosessissa. Muutoksen taustalla on vahvaa sähköistä tunnistamista ja sähköisiä luottamuspalveluja koskeva lainsäädäntömuutos (533/2016), joka on astunut voimaan 1.1.2019.

Lisää ammattikortista ja sen hankkimisesta voi lukea Medisiinariliiton julkaiseman Kandin työoppaan luvusta 6. Opas vastaa myös moneen muuhun mieltä askarruttavaan kysymykseen, tiedätkö esimerkiksi mitä rajoutuksia liittyy kandina päivystämiseen?

➡️➡️➡️ http://www.suomenmedisiinariliitto.fi/ty…/kandintyoopas2019/

#Kandintyöopas

*1.1.2019 alkaen vahvaa sähköistä tunnistamisvälinettä haettaessa henkilöllisyyden todistamiseen voi käyttää vain passia ja henkilökorttia, mutta ei enää Suomen tai muun Euroopan talousalueen jäsenvaltion viranomaisen myöntämää ajokorttia. Muutoksen taustalla on vahvaa sähköistä tunnistamista ja sähköisiä luottamuspalveluja koskeva lainsäädäntömuutos (533/2016). Muutos perustuu siihen, ettei ajokortti ole virallinen todistus henkilöllisyydestä, vaan todistus ajo-oikeudesta. Vahvalla sähköisellä tunnistamisella tarkoitetaan henkilöllisyyden todentamista sähköisesti. Sen avulla kuluttajat voivat turvallisesti vahvistaa henkilöllisyytensä erilaisissa sähköisissä palveluissa. Vahvassa sähköisessä tunnistamisessa käytettyjä tunnistusvälineitä ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon toimikortteihin sisältyvät VRK:n myöntämät sosiaali- ja terveydenhuollon varmenteet.

Vuoden 2018 Työpaikka – Kauhajoen terveyskeskus

Suomen Medisiinariliitto on palkinnut syysliittokokouksessaan Vuoden Työpaikaksi Kauhajoen terveyskeskuksen. Perinteisesti syksyllä käynnistettiin kysely, jossa etsittiin kandien keskuudesta vuoden parasta työpaikkaa. Työpaikkaa etsiessä kysyttiin sekä numeroarvosanaa muun muassa seniorituesta, perehdytyksestä sekä työilmapiirista että sanallisia perusteita.

Kauhajoelta saatiin useita hyvin perusteltuja ehdotuksia, jossa Kauhajoki sai kiitosta hyvinvoinnin ja jaksamisen huomioimisesta sekä työkuvan vaihtelevuudesta. Myös perehdytys, seniorituki ja työilmapiiri olivat kunnossa ja ”kandius” oli otettu huomioon.

Medisiinariliitto on hyvin iloinen, että tälläisia työpaikkoja löytyy Suomesta ja jatkamme näiden metsästystä jälleen ensi vuonna. Suuret onnittelut!