Kandin oikeudet ja velvollisuudet kriisin aikana

Koronan vaikutukset ovat herättäneet merkittävästi keskustelua lääketieteen opiskelijoiden keskuudessa työoikeuksista ja -velvollisuuksista. Tähän tekstiin on kerätty esiin nousseita ajatuksia ja haasteita. Erityisesti keskustelua on herättänyt työt, joiden työnkuva ei ole selkeä tai vastaavaa työnkuvaa ei ole aiemmin käytössä ollut. Tällaisia ovat lisääntynyt etätyöskentely ja kandien käyttäminen lääkärin tehtävien avustavana henkilönä. Kokonaisuutena valmiuslain vaikutukset ja siihen liittyvät erityispiirteet herättävät kysymyksiä niin työnantajissa kuin -tekijöissäkin. 

Valmiuslaki mahdollistaa töihin kutsumisen ja se koskee myös lääketieteen opiskelijoita, joilla on terveydenhuollon ammattihenkilön oikeudet. Jos työvelvoite otetaan käyttöön, ei se ensisijaisesti kohdistu opiskelijoihin. Velvoitteen avulla voidaan mahdollistaa koko terveydenhuollon henkilökunnan uudelleenjärjestäytyjä, joilla lisääntyvää tarvetta paikataan. Opiskelijoille pyritään turvaamaan opintojen jatkaminen ja tämän myötä kesätyöoikeuksien varmistaminen. Jos tilanne etenee niin, että työvelvollisuus asetetaan koskemaan myös opiskelijoita, selvittää Medisiinariliitto aktiivisesti sitä, miten opinnot tällaisessa tilanteessa järjestyvät. Medisiinariliitto tekee työtä sen eteen, että kesätyöoikeudet on mahdollista saada vallitsevasta tilanteesta riippumatta. Sanomattakin on selvää, ettei terveydenhuollon koulutusohjelmia voida jäädyttää tässä tilanteessa. 

Oikeuksien osalta poikkeustila ei mahdollista sellaisten töiden tekemistä, joihin ei normaalioloissakaan oikeuksia olisi. Näin ollen viidennen vuoden kandit, joilla on siis neljän vuoden lääketieteen opinnot suoritettuna, voivat toimia lääkärin tehtävässä laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Oikeutta vastaanottaa potilaita terveyskeskuksessa  ei siis ole vielä keväällä. Tarkemmin tietoa lääketieteen opiskelijoiden ammattioikeuksista löytyy Valviran nettisivuilta osoitteessa https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/opiskelijat.  

Neljännen vuoden lääketieteen opiskelijat, joilla ei ole ammattioikeuksia, eivät voi lääkärin töitä tehdä. Amanuenssina voi avustaviin tehtäviin osallistua, mutta hoitovastuuta, ja siihen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia nämä opiskelijat eivät poikkeusoloista huolimatta voi ottaa. Lainsäädäntö on hyvin työnantajien tiedossa, mutta jokaisen opiskelijan on tärkeää pitää huolta omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, jos poikkeuksellisessa työtehtävässä työskentelee. 

Vanhemmat kollegat ovat tuoneet näkemystä, että neljännen vuoden käyneet kandit saattaisivat joutua terveyskeskuksen vastaanottotyöhön. Kriisin etenemistä on mahdoton ennakoida, mutta  tälläinen ajatus on tässä tilanteessa absurdi. Opiskelijoille on tarjolla työtä, joihin heidän pätevyytensä riittää ja jonka lainsäädäntö mahdollistaa.

Alempien vuosikurssien opiskelijoiden osalta työnteko erinäisissä avustavissa tehtävissä on myös mahdollista. Työtehtävät tai -velvollisuudet eivät poikkea normaaliajan tehtävistä. Medisiinariliitto huolehtii omalta osaltaan, ettei vastuuta sysätä opiskelijan harteille, vaikka kriisi merkittävästi etenisi ja opiskelijoita otettaisiin laajamittaisemmin töihin. Jokaisen tulee huolehtia, että saa riittävän tuen kurssiasemasta riippumatta. Hoitovastuun ottaa sellainen henkilö, jolla siihen on oikeus. Tämän lisäksi tulee huomioida se, että kandi ei voi toista kandia ohjata, vaan seniorituki tulee tulla valmistuneelta kollegalta. Toki konsultaatioapua ja koulutusta voi myös kandikollegoilta pyytää.

Etätyöskentelymahdollisuuksia on Medisiinariliiton puolesta selvitetty, mutta toistaiseksi ei ole saatu vastausta. Viiden vuoden lääketieteen opinnot suorittanut opiskelija voi terveyskeskusvastaanotolla hoitaa puhelimitse potilaiden asioita. Selkeää linjausta etätöiden tekemisestä esimerkiksi kotoa käsin ei kuitenkaan ole. Tapauskohtaisesti kannattaa selvittää työnantajan kanssa tilannetta, jos tällaisia järjestelyjä harkitaan.

Alemmat vuosikurssit voivat mahdollisuuksien mukaan osallistua opintojensa sallimissa rajoissa esimerkiksi epidemian jäljitystyöhön tai muuhun tutkimustyöhön. Työt eivät saa haitata opintojen etenemistä. Medisiinariliitto muistuttaa, että poikkeustilasta huolimatta työstä on syytä pyytää työpanokseen nähden soveltuva korvaus.

Tulevia kesätöitä ajatellen seniorituen merkitys kasvaa. Opinnot eivät ole toteutuneet normaaliin tapaan keväällä ja tiettyjä sisältöjä on käsitelty vain etäopetuksessa. Lisäksi kokonaistilanne on psyykkisesti raskas myös lääketieteen opiskelijoille. Medisiinariliitto pyrkii herättelemään kollegakunnan sisällä keskustelua erityisesti tarpeesta seniorituen osalta tälle kesälle. Huomionarvoista on, että myös seniorit ovat hyvin kuormittuneita tilanteesta, ja tuki koko terveydenhuollon järjestelmälle on tärkeää.

Oma jaksaminen on kaikilla koetuksella kriisin keskellä ja kaikki reagoivat nopeasti muuttuvaan tilanteeseen omalla tavallaan. Esillä on paljon erilaisia skenaarioita ja niin opetus kuin oppiminen on kääntynyt päälaelleen lyhyessä ajassa. Keväällä jaksamista kysytään opinnoissa ja kesä tuo taas uudet tuulet tullessaan. Omaan jaksamiseen kannattaa panostaa mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Syö terveellisesti, liiku ulkona ja pidä yhteyttä ystäviin. Karanteeniajan voi myös nähdä mahdollisuutena toteuttaa kotona niitä juttuja, mistä joutuu tavallisen hektisen arjen pyöriessä tinkimään. Muista myös, että tulevat kesätyöt jännittävät kaikkia ja vertaistuki on edelleen oiva tapa purkaa tuntoja vaikkapa etäyhteyksien kautta. 

Lopuksi kannustamme kaikkia mahdollisesti vapaaehtoistyön tekemiseen resurssien ja jaksamisen rajoissa. Hyviä keino osallistua löytyy muun muassa kandiseurojen kautta.


Kaikille:

 • Opinnot ensisijaisena
 • Mukaan tutkimushankkeisiin
 • Vapaaehtoistyötä mahdollisuuksien mukaan

5. vuoden kandit (neljännen vuoden lääketieteen opinnot suoritettuna):

 • Töitä osaamisen ja koulutuksen sallimissa rajoissa 
 • Kesätöiden toteutuminen normaalisti

4. vuoden kandit (ei lääkärin työskentelyn oikeuksia)

 • Amanuenssin tehtävät
 • Ei hoitovastuun ottamisen mahdollisuutta
 • Kesätyöt kuten normaalioloissa
 • Ei terveyskeskusvastaanottoa huhuista huolimatta

Preklinikka:

Medisiinariliiton hankkeita kesätöitä koskien:

 • Uuden virkaehtosopimuksen tiivistelmä “Kandin työopas”
 • Vertaistuen lisääminen normaaliolosuhteisiin verrattuna
 • Senioritukea kandeille – julkinen keskustelu

Riku Metsälä, puheenjohtaja

Medisiinariliitto palkitsee vuosittain syksyllä sekä Vuoden työpaikan että Vuoden opetusteon 🏆!

Vuoden opetusteko

Opetusteko voi olla esimerkiksi uuden innovatiivisen opetusmenetelmän pilotointi, uusi hyvin järjestetty kurssi, erityinen opiskelijoiden huomiointi, tai muu vastaava tapahtuma! Tänä vuonna haluaisimme palkita erityisesti jonkin hyvin ruohonjuuritasoisen opintojen parantamisen, joten aivan yksittäistäkin harkkaa tai jo erityisen mahtavaa, opiskelijoita huomioivaa suunnittelua kannattaa ehdottaa. Tässäkään ei tarvitse kuitenkaan jumiutua näihin, vaan mikäli omasta mielestäsi olet ollut erityisen hyvässä opetuksessa, kerro se meillekin. Kilpailu koskee vain suomalaisia yliopistoja.

Ehdota kunniaa täältä:  https://response.questback.com/suomenlkriliitto/rogcdqnx5i

 
Vuoden työpaikka 🏥

Vietitkö kesäsi Suomen parhaassa työpaikassa? Oliko auttavaa kättä tarjolla ja tunsitko olevasi työyhteisön arvokas jäsen? Auta meitä kertomaan se heille! Tänä vuonna valinnoissa haluamme painottaa erityisesti vastaanottavaa ja kandimyönteistä ilmapiiriä, joten tällä kulmalla kannattaa lähteä perustelemaan. Emme kuitenkaan halua turhaan fiksoitua tähän, vaan kaikenlainen oman työpaikan ylistäminen on erittäin tervetullutta! Ehdottaminen onnistuu samalla klikkauksella ylläolevasta linkistä!

LISÄKSI Medisiinariliitto on ehtinyt jo korkeaan 50 vuoden ikään ja tämän kunniaksi olemme hupimielessä tehneet kyselyn historiikkia varten: minkälainen porukka lääkisläiset oikein ovatkaan. Käy siis vastaamassa tähän nopeaan kyselyyn: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczZIqwSmec2rT_Q_YuwVpmssTDO24WnMf4NjZKM6YcKGu-Xw/viewform?usp=sf_link

Kysely on helppo ja nopea, koska kukin on oman itsensä paras asiantuntija. Syysterveisin, Medisiinariliitto

Passi tai henkkarit mukaan ammattikorttia hakiessa!

Ajokortti ei tämän vuoden alusta ole enää kelvannut henkilöllisyyden todistamiseen ammattikortin hakuprosessissa. Muutoksen taustalla on vahvaa sähköistä tunnistamista ja sähköisiä luottamuspalveluja koskeva lainsäädäntömuutos (533/2016), joka on astunut voimaan 1.1.2019.

Lisää ammattikortista ja sen hankkimisesta voi lukea Medisiinariliiton julkaiseman Kandin työoppaan luvusta 6. Opas vastaa myös moneen muuhun mieltä askarruttavaan kysymykseen, tiedätkö esimerkiksi mitä rajoutuksia liittyy kandina päivystämiseen?

➡️➡️➡️ http://www.suomenmedisiinariliitto.fi/ty…/kandintyoopas2019/

#Kandintyöopas

*1.1.2019 alkaen vahvaa sähköistä tunnistamisvälinettä haettaessa henkilöllisyyden todistamiseen voi käyttää vain passia ja henkilökorttia, mutta ei enää Suomen tai muun Euroopan talousalueen jäsenvaltion viranomaisen myöntämää ajokorttia. Muutoksen taustalla on vahvaa sähköistä tunnistamista ja sähköisiä luottamuspalveluja koskeva lainsäädäntömuutos (533/2016). Muutos perustuu siihen, ettei ajokortti ole virallinen todistus henkilöllisyydestä, vaan todistus ajo-oikeudesta. Vahvalla sähköisellä tunnistamisella tarkoitetaan henkilöllisyyden todentamista sähköisesti. Sen avulla kuluttajat voivat turvallisesti vahvistaa henkilöllisyytensä erilaisissa sähköisissä palveluissa. Vahvassa sähköisessä tunnistamisessa käytettyjä tunnistusvälineitä ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon toimikortteihin sisältyvät VRK:n myöntämät sosiaali- ja terveydenhuollon varmenteet.

Menossa töihin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelle? Lue tämä!

Tämä tiedote koskee sinua jos työskentelet tai suunnittelet työskenteleväsi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella ensi kesänä.

Neljä Meri-Lapin kuntaa, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ja Mehiläinen perustavat yhteisyrityksen joka aloittaa toimintansa 1.6.2018. Uusien työntekijöiden (1.6.2018 ja sen jälkeen alkavat työsuhteet) palvelussuhteeseen EI automaattisesti sovelleta Lääkärisopimusta tai KTVESin ehtoja, vaan ehdot sovitaan työsopimuksella tai työehtosopimuksella. Lääkäriliitto käy parhaillaan keskusteluja/neuvotteluja Mehiläisen kanssa palvelussuhteen ehdoista ja sovellettavasta työehtosopimuksesta.

Kaikkia, jotka ovat aloittamassa työskentelyn Länsi-Pohjassa tänä kesänä, pyydetään ystävällisesti olemaan yhteydessä Lääkäriliittoon ennen palvelussuhteen ehtojen hyväksymistä! Ota yhteyttä: lakimiehet@laakariliitto.fi ja puh. 09 3930 900.

Alla Lääkäriliiton kirje opiskelijajäsenille asiaa koskien. Mikäli herää kysyttävää, ole reippaasti yhteydessä Medisiinariliiton hallitukseen tai Lääkäriliittoon.

Kirje opiskelijoille Länsi-Pohja