Kandien palkkaus

Suomen Medisiinariliiton ensisijaisena tehtävänä on toimia suomalaisten lääketieteen opiskelijoiden etujärjestönä ja edunvalvojana. Edunvalvonnan tärkeä osa on kandidaattien palkkakehityksen seuraaminen ja palkkatasoon vaikuttaminen. Muun muassa Suomen Lääkäriliiton ja Nuori Lääkäri Yhdistyksen kautta SML vaikuttaa kandidaattien palkkaukseen.

Lääkäreiden virkaehtosopimus (VES, Lääkärisopimus LS) sitoo kunnat ja kuntayhtymät maksamaan palveluksessaan toimiville lääkäreille vähintään määrätyn minimipalkan. Vastaavasti lääkärin työssä toimivan kandidaatin palkkaukseen vaikuttaa SML:n vuosittain toimittama Mini-VES-opas. Mini-VES-oppaan palkat ovat minimipalkkoja eli neuvottelemalla voi vaikuttaa omaan palkkaukseensa. Sen sijaan vuokralääkäri yritysten kautta toimivien lääkäreiden tai lääketieteen kandidaattien palkkauksesta työehtosopimuksessa ei ole sovittu. Täten vuokralääkärinä toimivan kandidaatin tulee sopia kaikki työsuhteen ehdot ennen työn aloittamista.

Mini-VES 2018